Konstytucja VIII

Z Otwarta edukacja
Skocz do: nawigacja, szukaj

Obywatelstwo

1. Obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej stają się osoby będące potomkami obywateli Rzeczpospolitej Polskiej lub jej prawnych poprzedników. Jeśli tylko jeden z rodziców danej osoby jest obywatelem Polski – prawo do nabycia obywatelstwa musi być potwierdzone wyrażeniem woli jego przyjęcia przez osobę której to dotyczy lub jej rodziców w przypadku osoby nieletniej.

2. Obywatelstwo polskie może zostać przyjęte przez inne osoby trwale przebywające na terytorium Polski, pod warunkiem zaakceptowania przez nie praw i wartości wyrażonych w niniejszej Konstytucji.

3. Zobowiązania państwa wobec obywateli:

3.1. Wspólne dobro jest najważniejszym celem państwa. Dążenie do tego celu powinno odbywać się z troską o prawdę, z poszanowaniem wolności i sprawiedliwości.

3.2. Państwo otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia.

3.3. Państwo zapewnia wszystkim obywatelom darmowy dostęp do podstawowej opieki medycznej, szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim.

4. Obowiązki obywateli

4.1. Wszyscy obywatele są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa.

4.2. Wszyscy są zobowiązani do troski o dobro wspólne. Troska ta przejawia się w szczególności w solidarnej współpracy – czyli pracy wykonywanej dla dobra wspólnego a nie tylko z chęci zysku.