Konstytucja dla Polski

Z Otwarta edukacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obywatelski Projekt Konstytucji

Podstawową wadą obecnej Konstytucji jest to, że w praktyce obywatel nie może dochodzić swych praw powołując się na jej zapisy. Poza praktyką prawników (którzy zakładają, że wystarczającym objaśnieniem praw konstytucyjnych są kodeksy) istnieją obiektywne przyczyny takiego stanu rzeczy: zapisy Konstytucji są ogólnikowe i niejasne. Aby to zmienić i równocześnie uniknąć konieczności ciągłych zmian wraz ze zmieniającymi się warunkami, najlepiej byłoby wydzielić ustawy o randze konstytucyjnej, które mogłyby być zmieniane bez zmiany Konstytucji. Ta zaś powinna zawierać jedynie wymogi stawiane takim ustawom. To jest najważniejsza zmiana jaką zaproponowano w poniższym projekcie Konstytucja_III.


Jakie cechy powinna mieć dobra konstytucja? Opracowanie na podstawie przemówienia wygłoszonego 1999 roku przez Jana Pawła II w polskim parlamencie (źródło: [1]).

Hierarchia wartości w obecnej konstytucji (źródło: [2])

Ustrój polityczny w Konstytucji 1997 roku.